Gå direkt till innehåll
Allbrys seminarium under Almedalsveckan belyser lösningar till den psykiska ohälsa som råder bland unga.
Allbrys seminarium under Almedalsveckan belyser lösningar till den psykiska ohälsa som råder bland unga.

Hur kan digitalt stöd skapa bättre psykisk hälsa?

Tid 4 Juli 2022 14:00 – 14:45

Plats Restaurang Bolaget, Stora Torget 16, 621 56 Visby.

Skolan och framförallt elevhälsan har en viktig roll i ungas mående, men psykisk ohälsa bland unga är hög. Avsaknad av systematik, bristande struktur och förutsättningar har med det att göra. Höga trösklar för att söka stöd måste sänkas och elever måste kunna kommunicera på sätt de är bekväma med.

Elevhälsan idag har hög belastning vilket innebär att det finns många elever som behöver mer hjälp än tidigare. I det flesta fall har både skolkuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger fler elever än det hinner med. Den psykiska ohälsan bland unga ökar och behovet av tillgängliga kuratorer är akut. Hur kan vi underlätta för skolkuratorer att nå ut till fler elever? Hur kan vi nå fram till de elever som idag inte vågar eller vill träffa kuratorn fysiskt? Skolan har till stor utsträckning digitaliserats, hur kan elevhälsan följa i digitaliseringens fotspår? 

Lyssna på vikten av att vara tillgänglig som kurator där eleverna befinner sig, hur vi kan arbeta smartare och hur vi sänker tröskeln till den så viktiga elevhälsan. Hur kan skolan utvecklas för att möta framtidens behov och utmaningar? Var med i den färska debatten och lyssna in på hur elevhälsans digitalisering kan främja lärandet och måndet i vår snabbt föränderliga värld. 

Medverkande:

Cem Celepli Atci, Grundare, Allbry
Jenny Klingberg, Skolkurator, Kramfors kommun

Hitta all information om vårt seminarium här.

Kategorier

Presskontakt

Roza Azimi

Roza Azimi

Presskontakt CMO

Relaterat innehåll

Elevhälsa på elevens vis

Allbry är ett förebyggande, åtgärdande och uppföljande verktyg för elevhälsan som tillgängliggör elevhälsopersonal för elever och skapar insikt för skolan. Vi är en snabbväxande SaaS-start up som även står i framkant av att utveckla yrket digital kurator. Vi tillgängliggör kuratorsstöd och datadriven analys med vår plattform för att förbättra elevhälsan. Vår vision är att skapa förutsättningar för ungas psykiska välmående.

Allbry
Stureplan 6
11435 Stockholm
Sverige