Gå direkt till innehåll
Skolstartstips för elevhälsan. Hur kan elevhälsans personal jobba annorlunda när höstterminen startar?
Skolstartstips för elevhälsan. Hur kan elevhälsans personal jobba annorlunda när höstterminen startar?

Blogginlägg -

Kickstarta höstterminen med handfasta tips

Arbetar du som skolkurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog eller rektor? Då har höstterminen kickat igång efter sommarsemestern och eleverna är tillbaka i skolan. Om du under sommaren funderat på hur du kan förändra din arbetssituation eller ditt arbetssätt till det bättre så kommer här några handfasta tips:

1. Avsätt tid för det främjande och förebyggande arbetet

Vi vet att det åtgärdande arbetet tar mycket tid, oftast mycket mer tid än vad som finns till. Man brukar prata om att elevhälsans personal mestadels av tiden släcker bränder, vilket innebär att det inte finns tid till det främjande och förebyggande arbetet. Ett tips för att skapa utrymme för hälsofrämjande och förebyggande insatser är:

 1. Försök ta ett steg tillbaka och identifiera när under veckan som de flesta "bränder behöver släckas". Kanske är det främst eftermiddagar eller tidigt under veckan, du vet bäst.
 2. Kartlägg eventuella luckor där det är mest troligt att du har tid.
 3. Börja göra klassrumsbesök. På så sätt når du fler elever jämfört med att bara arbeta med individuella elevärenden. 
 4. Gör digitala check-ins. Genom att ta tempen på dina besök eller ämnen som du pratat om lär du dig snabbt vad som funkar och vad som kan förbättras. På så sätt kan du öka elevernas engagemang och närvaro på sikt.

2. Arbeta systematiskt

  Elevhälsans personal ägnar en stor del av sin tid åt individuella elevärenden. Att spendera så mycket tid åt aktiviteter som handlar om enskilda elever kan göra det svårt att få en överblick av sitt arbete och elevhälsans status. Det är mycket viktigt att elever i behov får det stöd de behöver, men likaså är det viktigt för till exempel skolkurator eller specialpedagog att ha förståelse för hela skolan, dess utmaningar, mönster och trender bland eleverna. Med den kunskapen kan man bidra till det förebyggande och främjande arbetet genom att tidigt fånga upp elever och nå dem i bredare skala. 


  3. Skapa tid för övergripande insatser

  Med insikter och kunskap om skolans övergripande psykiska hälsa, dvs. hur majoriteten av eleverna generellt mår, finns ett bra underlag för att göra övergripande insatser. Varje skola är unik, men kanske man kan se trender och mönster i hur eleverna mår genom att jämföra med andra skolor i kommunen. De övergripande insatserna kan skilja sig från fall till fall, som elevhälsopersonal har du en unik inblick i vad eleverna är i behov av. Det kan till exempel vara åtgärdande insatser för hela skolan, en årskurs eller klass, eller en blandning av förebyggande och åtgärdande insatser i fall där man ser skillnader mellan eleverna. Du känner dina elever bäst!

  4. Avsätt tid för walk-and-talks

  Det kan vara svårt att hinna med att röra sig ute bland eleverna. Som till exempel skolkurator eller SYV finns inte alltid tid för att finnas tillgänglig i korridorerna, göra besök i klassrummen eller matsalen. Det är däremot en viktig plats att befinna sig på för ge ett ansikte till elevhälsan, forma relationer och fånga upp elever som inte annars söker upp elevhälsan. Genom att boka in tid i kalendern varje vecka för att finnas tillgänglig utanför kontoret kan man fånga upp fler. En walk-and-talk kan till exempel vara:

  • Ha ett samtal med en elev i korridoren.
  • Ha ett samtal med en elev påväg till lektionen eller matsalen.
  • Ta en promenad innanför eller utanför skolan. 

  Ämnen

  Kategorier

  Presskontakt

  Roza Azimi

  Roza Azimi

  Presskontakt CMO

  Relaterat innehåll

  Elevhälsa på elevens vis

  Allbry är ett förebyggande, åtgärdande och uppföljande verktyg för elevhälsan som tillgängliggör elevhälsopersonal för elever och skapar insikt för skolan. Vi är en snabbväxande SaaS-start up som även står i framkant av att utveckla yrket digital kurator. Vi tillgängliggör kuratorsstöd och datadriven analys med vår plattform för att förbättra elevhälsan. Vår vision är att skapa förutsättningar för ungas psykiska välmående.

  Allbry
  Stureplan 6
  11435 Stockholm
  Sverige