Gå direkt till innehåll
Watma Education ansluter Fria Läroverken, Nordic International School, Kronoberg skola och KF-utbildning till Allbry. Camilla Söderbäck leder insatsen.
Watma Education ansluter Fria Läroverken, Nordic International School, Kronoberg skola och KF-utbildning till Allbry. Camilla Söderbäck leder insatsen.

Blogginlägg -

Allbry intervjuar Watma Educations verksamhetschef för centrala elevhälsan

Friskolekoncernen Watma Education med sina över 5000 elever har precis anslutit sig till Allbry. Skolornas egna kuratorer kommer nu att få tillgång till kuratorplattformen för att kunna planera in besök, ha samtal med sina elever och kartlägga elevhälsan.

Vi träffar Camilla Söderbäck, verksamhetschef för central elevhälsa i Watma Education, för att få en inblick i hur de ser på digitala medel för ett förbättrat elevhälsoarbete. 

Hej Camilla! Berätta lite om dig själv och vad du sysslar med i din roll?

Jag har arbetat i skolans värld i olika roller under många år. Det är allt från att vara på förskolan till att vara svensk- och engelsklärare på grundskolan och gymnasieskolan. Senare åren har jag arbetat i skolledningen på gymnasiet. Jag har alltid brunnit för elever som har utmanat mig i min roll.

Min önskan om att fånga upp alla elever har lett till att jag även tagit centrala roller som t. ex. Kompetensutveckling för lärare och annan personal. Det senaste uppdraget innebär att jag arbetar stödjande med elevhälsa i skolan. Där handlar det även om systemen, rutiner, policys och processer som ska hjälpa i arbetet ute på skolan och även stödja huvudmannens kvalitetsarbete. Det senaste uppdraget som jag har som verksamhetschef för den centrala elevhälsan innebär att jag jobbar stödjande med elevhälsa i skolan inom Watma Education.

Varför har Watma Education valt att använda Allbry?

Vi har valt Allbry för att den centrala elevhälsans kurator och jag såg en vinning i att få stöd av systemet som Allbry erbjuder. Vi vill ta del av den överblick som verktyget ger och sätter igång på Norrköping Fria Läroverk, Nordic International School Norrköping, KF-utbildning och Kronoberg skola.

Vad tror du Allbry kan skapa för långsiktiga fördelar för elevhälsan?

Långsiktigt anser vi att vi kan förbättra vårt förebyggande och hälsofrämjande arbete genom att verktyget ger oss områden att fokusera på. Vi ser alltså behoven som finns på skolan så att vi kan sätta in åtgärder att ta med i det förebyggande arbetet.

Hur ser du på att att ge elevhälsoteamet (EHT) möjlighet att arbeta digitalt?

Vi försöker redan arbeta digitalt, men genom Allbry får vi ett säkert verktyg som registrerar allt som sker på en plats. Vi för ingen speciell statistik idag över besök hos kurator vilket är något vi saknar. Med Allbry hoppas vi kunna kartlägga besök hos kurator och få mer förståelse för elevernas psykiska hälsa.

Vad är dina förväntningar?

Förväntningarna är att Allbrys plattform för elevhälsa ska hjälpa oss i arbetet ute på skolorna och att vi ska nå ut till fler elever.

  Nämn 3 värden som Allbry kommer skapa för er:

  1. Nå fler elever.
  2. Ringa in områden att arbeta med.
  3. Skapa trygghet för alla berörda - elever, personal och huvudman.

  Ämnen

  Kategorier

  Kontakter

  Roza Azimi

  Roza Azimi

  Presskontakt CMO

  Relaterat innehåll

  Elevhälsa på elevens vis

  Allbry är ett förebyggande, åtgärdande och uppföljande verktyg för elevhälsan som tillgängliggör elevhälsopersonal för elever och skapar insikt för skolan. Vi är en snabbväxande SaaS-start up som även står i framkant av att utveckla yrket digital kurator. Vi tillgängliggör kuratorsstöd och datadriven analys med vår plattform för att förbättra elevhälsan. Vår vision är att skapa förutsättningar för ungas psykiska välmående.

  Allbry
  Stureplan 6
  11435 Stockholm
  Sverige